Title Image

duplicate Outplacement Services

Στην ICAP People Solutions παρέχουμε ατομικά (και ομαδικά) προγράμματα Επανατοποθέτησης και Μετάβασης Καριέρας (Outplacement & Career Transition Services) και συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους τους όλων των κλάδων και βαθμίδων που αποχωρούν να:

 • Βρουν εργασία
 • Κάνουν αλλαγή καριέρας
 • Διαχειριστούν την αλλαγή που βιώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να διεκδικήσουν με αισιοδοξία μια νέα θέση εργασίας

Ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται την υπηρεσία επανατοποθέτησης;

 • Οργανισμοί υπό αναδιάρθρωση η οποία περιλαμβάνει απολύσεις στελεχών και εργαζομένων
 • Εταιρίες που προβαίνουν σε πρωτοβουλίες εθελούσιας εξόδου και θέλουν να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν
 • Επιχειρήσεις που χρειάζεται να απολύσουν εργαζόμενους μακράς θητείας για οποιοδήποτε λόγο, όπως π.χ. άτομα που δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες, δεν ταιριάζουν στη νέα δομή της εταιρίας

Benefits for the employee

 • Provide psychological support to employees during a very difficult period of their working life
 • Provide psychological support to employees during a very difficult period of their working life. They help workers to make a better assessment of the options available and arising and to negotiate better with prospective employers.
 • They train workers to re-evaluate their skills and market opportunities.
epanatopothetisi

Benefits for the business

 • They help the organisation to cope with the negative effects on the existing work climate from the reduction of staff or the dismissal of executives
 • In particular, they reinforce the image of the company internally as a company that cares about its staff and is committed to their rehabilitation.
 • Reinforce its image as a responsible employer externally
 • They significantly support HR and Management teams to manage and implement changes in the organisation.


Η
 φιλοσοφία μας 

Sky is the limit. Ακόμα και σε περιόδους κρίσης πιστεύουμε ότι η μεθοδική προσέγγιση στην καριέρα και η ευέλικτη σκέψη αποδίδει καρπούς για όλες τις ομάδες ανθρώπων που αναζητούν εργασία ακόμα και αν είναι κοντά στη συνταξιοδότηση.

 

Τα προγράμματα που προσφέρονται είναι:
Flex

 • Βασικό πρόγραμμα υποστήριξης συμμετεχόντων που βοηθάει επιχειρήσεις με περιορισμένο budget να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα και να λάβουν υποστήριξη/κινητοποίηση από έμπειρους Coaches της ΙCAP People Solutions

3 & 6 μηνών

 • Ολοκληρωμένα προγράμματα υποστήριξης συμμετεχόντων που περιλαμβάνουν επιπλέον υπηρεσίες από τις παραπάνω και εξασφαλίζουν ουσιαστικά μεγαλύτερης διάρκειας υποστήριξη, καθοδήγηση αλλά και κινητοποίηση από τους έμπειρους Coaches της ICAP People Solutions και ακόμα καλύτερη προετοιμασία για τις προκλήσεις της επόμενης επαγγελματικής συνεργασίας των συμμετεχόντων.

Συνοπτικά, όλα τα προγράμματά μας είναι
• Ατομικά αλλά και Ομαδικά
ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας
• Εξατομικευμένα (Customized)
στις ανάγκες του εκάστοτε εργαζόμενου
• Ευέλικτα,
ανάλογα με το budget του πελάτη «σπόνσορα» αλλά και το επίπεδο των εργαζομένων που συμμετέχουν:

 

Η προσέγγισή μας

Flex Πρόγραμμα:
Υποστηρίζουμε τους ανθρώπους σας μέσα από ατομικές συναντήσεις ή συνδυασμό ατομικών και ομαδικών συναντήσεων να αναδείξουν τα δυνατά τους σημεία στο βιογραφικό τους να και να προωθήσουν καλύτερα τον εαυτό τους στα πλαίσια μιας συνέντευξης.

 

Συγκεκριμένα τους βοηθάμε να:

• Δημιουργήσουν ένα βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή βάσει των προσωπικών τους στόχων
Παρουσιάσουν τις ικανότητες και τα προσόντα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα πλαίσια μια συνέντευξης κάνοντας πρακτική με τον Σύμβουλο/Coach

 

3 & 6 μηνών προγράμματα

Καθοδηγούμε τους ανθρώπους σας μέσα από ατομικές συναντήσεις Career Branding, συνεδρίες Coaching και την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία, να ενισχύσουν την εικόνα τους ως υποψήφιοι με δυναμική στην αγορά εργασίας και να πετύχουν τους στόχους τους.

 

Συγκεκριμένα, τους βοηθάμε να:

• Κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους με τη χρήση state of the art ψυχομετρικών) εργαλείων HOGAN
Καθορίσουν τους προσωπικούς τους στόχους και να καταρτίσουν αντίστοιχο πλάνο δράσης
• Δημιουργήσουν ένα βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή καθώς και προφίλ LinkedIn που αναδεικνύει την εμπειρία και τα ταλέντα τους και είναι βελτιστοποιημένο για μηχανές αναζήτησης
Χαρτογραφήσουν την αγορά εργασίας και να προσανατολιστούν σε αυτήν
Αναζητήσουν τον επόμενο εργοδότη με βάση τους στόχους που έχουν θέσει
Παρουσιάσουν τις ικανότητες και τα προσόντα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα πλαίσια μια συνέντευξης
Αξιολογήσουν νέες κατευθύνσεις π.χ. την επιχειρηματική δραστηριοποίηση
Μάθουν να αξιοποιούν το δίκτυο επαφών τους (networking) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την καλύτερη προώθηση του προφίλ τους
Κάνουν τα πρώτα τους βήματα με το νέο εργοδότη με τον καλύτερο τρόπο

 

Τι περιλαμβάνεται στην υπηρεσία;
• Προσανατολισμός και εξοικείωση συμμετέχοντα
• Αξιολόγηση των δεξιοτήτων, χαρακτηριστικών προσωπικότητας και αποτύπωση επιτευγμάτων.
• Σχεδιασμός καριέρας και χαρτογράφηση της αγοράς. Παροχή καταλόγων επιχειρήσεων-στόχων.
• Σχεδιασμός προσωπικής εκστρατείας και παροχή υποστήριξης στην ανάπτυξη του δικτύου επαφών τους και στην υλοποίηση της εκστρατείας – αποστολή email και υλοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων για την εξασφάλιση συνεντεύξεων
• Αποστολή βιογραφικού σημειώματος εκ μέρους των συμμετεχόντων και ενεργοποίηση του δικτύου επαφών των Συμβούλων.
• Aνάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων μάρκετινγκ (δικτύωση, συνέντευξη) και εργαλείων (Βιογραφικό σημείωμα ελληνικά-αγγλικά, συνοδευτικές επιστολές, κλπ.).
• Καθοδήγηση και υποστήριξη στην αξιολόγηση των προσφορών και τη διαπραγμάτευση με δυνητικούς εργοδότες καθώς και στη σύνδεση των εργαζομένων με διαθέσιμες θέσεις εργασίας
• Coaching και υποστήριξη κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της νέας εργασίας.

 

Η Ομάδα μας
Οι σύμβουλοί μας έχουν εξειδίκευση στον τομέα της Συμβουλευτικής Καριέρας & Personal Branding καθώς και στην Επαγγελματική Καθοδήγηση (Coaching), γνώσεις στην Εργασιακή Ψυχολογία και στην Ανάπτυξη και Διαχείριση Ταλέντων και εμπειρία στην Επιλογή Στελεχών και στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Διαθέτουν εκτενή εμπειρία στην παροχή υποστήριξης στους ανθρώπους σας προκειμένου να αναπτύξουν μια στρατηγική καριέρας με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

 

Γιατί Μαζί Μας:
Μεγάλη εμπειρία 14 ετών και track record επιτυχιών συγκεκριμένα στην υλοποίηση προγραμμάτων επανατοποθέτησης και μετάβασης καριέρας
Εμπειρία στην παροχή υποστήριξης σε πάνω από 1500 συμμετέχοντες από διάφορους κλάδους
Συνεργασίες με μια μεγάλη γκάμα πελατών (μεγάλες πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρίες) και εμπειρία στην ανάληψη διαφορετικών θέσεων εργασίας με υψηλό ποσοστό απορρόφησης στην αγορά
Αντιπροσωπείες ψυχομετρικών εργαλείων διεθνούς φήμης που βοηθούν στην καλύτερη αξιολόγηση των εργαζομένων.
Εμπειρία των Συμβούλων Outplacement στην ερμηνεία των ψυχομετρικών εργαλείων και στην παροχή awareness feedback στους συμμετέχοντες
Μεγάλο δίκτυο επαφών και αξιοποίηση αυτού για την δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες
Συνεργασία με το τμήμα εξεύρεσης και επιλογής στελεχών της ICAP για τυχόν θέσεις εργασίας που χειρίζεται το τμήμα
• Δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων ανάλογα με το επίπεδό τους σε συνεδρίες coaching με στελέχη που παρέχουν υπηρεσίες coaching και όχι μόνο outplacement
Εμπειρία συμβούλων της ομάδας στον τομέα της Επιλογής Στελεχών / Στελέχωσης Τμημάτων και γνώση της αγοράς