Title Image

Συστηματα Ανταμοιβων

Πώς να Πλοηγηθείτε και να Κερδίσετε το Νέο Παιχνίδι στην Αγορά Εργασίας

Ένα ασταθές και ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον που οδηγείται από τον Covid 19, τον πληθωρισμό, τα δημογραφικά στοιχεία, τις κοινωνικές εξελίξεις, τη ψηφιοποίηση, τις συμπεριφορές των καταναλωτών και τις αναδυόμενες τεχνολογίες έχει δοκιμάσει τα επιχειρηματικά και λειτουργικά μοντέλα των εταιρειών και, σε πολλές περιπτώσεις, εμφανίζεται ένα νέο παιχνίδι στην αγορά εργασίας όπου η σημαντικότητα της σαφήνειας, της  δικαιοσύνης, της εμπιστοσύνης, της ενδυνάμωσης, της εστίασης και του σκοπού γίνονται κρίσιμα.

 

Ο ανταγωνισμός για τα λιγοστά ταλέντα, η δέσμευση και η διατήρηση των υπαρχόντων  μαζί με τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των εργαζομένων, έχει επαναφέρει σταθερά στο προσκήνιο  την Ατζέντα των Αμοιβών και Παροχών και την Πρόταση Αξίας των Εργαζομένων (Employee Value Proposition) ενώ παράλληλα η Στρατηγική Συνολικών Ανταμοιβών (Total Reward) μετατοπίζεται για να επικεντρωθεί στον Άνθρωπο και όχι μόνο στον Εργαζόμενο.

Depositphotos 44860987 L

Ο υψηλός πληθωρισμός και ο ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας ασκούν αυξητικές τάσεις στους μισθούς και κατά συνέπεια στο μισθολογικό κόστος των εταιρειών. Όμως, η οικονομική ευχέρεια των οργανισμών δεν είναι δεδομένη, καθώς βρίσκονται υπό πίεση να διαχειριστούν αποτελεσματικά το κόστος Αμοιβών και Παροχών και να μεγιστοποιήσουν την απόδοση της επένδυσης αυτής στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ως συνέπεια, δεν μπορούν όλοι οι εργοδότες να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλέντα μόνο με τις άμεσες Αμοιβές.

Με πέντε διαφορετικές ενεργές γενιές στην αγορά εργασίας, μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσουμε και να εξισορροπήσουμε τις διαφορετικές προσδοκίες τους οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν  με μια ενιαία προσέγγιση. Ο τρόπος διαχείρισης των προτιμήσεων των ανθρώπων θα μπορούσε να είναι ένας βασικός παράγοντας διαφοροποίησης, καθώς η εκλαμβανόμενη αξία  προσδιορίζει την ικανοποίηση, τη δέσμευση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

 

Επίσης, οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει και οι εργαζόμενοι εκτός από τα ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών, αναζητούν επίσης ευελιξία, ουσιαστικές θέσεις εργασίας και μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς που τους επιτρέπει να απελευθερώσουν τις δυνατότητές τους.

 

Η τρέχουσα κατάσταση παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στους οργανισμούς να επανεξετάσουν ολιστικά τη Φιλοσοφία και τις πρακτικές των Συνολικών Ανταμοιβών τους (Total Rewards).

Αντιμετωπίζει η Επιχείρησή σας κάποιες  από τις ακόλουθες προκλήσεις;

 • Χαμηλά επίπεδα δέσμευσης και αφοσίωσης εργαζομένων
 • Υψηλό ρυθμό οικειοθελών αποχωρήσεων
 • Δυσκολία προσέλκυσης ή διατήρησης κρίσιμων ταλέντων για την επιχείρηση
 • Το συνολικό πακέτο Αμοιβών και Παροχών δεν θεωρείται δίκαιο
 • Συζήτηση σχετικά με τη βαρύτητα των θέσεων εργασίας και τη συγκριτική αξιολόγηση τους με την αγορά
 • Αύξηση του κόστους εργασίας χωρίς αύξηση της παραγωγικότητας
 • Η Φιλοσοφία του Σύστηματος Αμοιβών και Παροχών δεν ευθυγραμμίζεται με τους επιχειρηματικούς στόχους
 • Μισθολογικές κλίμακες που δεν είναι ενημερωμένες με τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς εργασίας
 • Χαμηλή προσλαμβάνουσα αξία των Παροχών των εργαζομένων και έλλειψη ευθυγράμμισης με νέους τρόπους εργασίας
 • Μεταβλητές Αμοιβές και κίνητρα που δεν ευθυγραμμίζονται με τη Φιλοσοφία Αμοιβών και Παροχών και δεν παρακινούν τους εργαζόμενους

Εάν η απάντηση είναι Ναι σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω, ίσως θα πρέπει να επανεξετάσετε τη Στρατηγική και τις πρακτικές Αμοιβών και Παροχών.

 

Στην ICAP People Solutions, το Reward Practice υποστηρίζει τις Επιχειρήσεις να Πλοηγηθούν και να Κερδίσουν το Νέο Παιχνίδι στην Αγορά Εργασίας, προσφέροντας εξατομικευμένες και εφαρμόσιμες λύσεις και υπηρεσίες, ευθυγραμμισμένες με τις Οργανωτικές Αξίες, το Ανθρώπινο Δυναμικό και τους Επιχειρηματικούς Στόχους τους.

Γιατί είμαστε Διαφορετικοί: 

 • Προσωποποιημένες Υπηρεσίες: Συνεργαζόμαστε απευθείας με τους πελάτες μας, και οι σύμβουλοί μας παρέχουν την τεχνογνωσία τους ως αξιόπιστοι συνεργάτες.
 • Εξατομικευμένη Προσέγγιση: Ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι σε θέματα Αμοιβών και Παροχών, έχουμε την δυνατότητα να δημιουργούμε προσιτές και εξατομικευμένες λύσεις με βάση τις ανάγκες, την ανταγωνιστική κατάσταση και τη μακροπρόθεσμη πολιτική των συνεργατών μας, λαμβάνοντάς υπόψιν περιορισμούς και προκλήσεις σε θέματα προϋπολογισμού, επένδυσης και ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αντιπροσωπευτικά Δεδομένα και Κατάλληλη Μεθοδολογία: Σε οποιοδήποτε έργο απασχολούμαστε, συμβουλεύουμε πάντα τους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν τα πιο αντιπροσωπευτικά δεδομένα Αμοιβών και Παροχών για την εταιρεία και τον κλάδο τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης. Δεν περιοριζόμαστε στα δικά μας δεδομένα και στοιχεία.
 • Έμπειροι και Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι. Τα στελέχη μας έχουν πολυετή εργασιακή εμπειρία από το χώρο των επιχειρήσεων, χαρακτηρίζονται από πρακτικότητα, δημιουργικότητα και στρατηγική σκέψη, και χρησιμοποιούν τις γνώσεις, την εξειδίκευση και τις εμπειρίες τους για να σας υποστηρίξουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων.
 • Διαχείριση Έργου: Τα στελέχη μας είναι έμπειροι Project Managers, συμφωνούμε μαζί σας το πεδίο εφαρμογής και τα χρονοδιαγράμματα στην αρχή του έργου και αναλαμβάνουμε τη διαχείρισή του σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα πλάνα.
 • Πάνω από όλα, λειτουργούμε σύμφωνα με ένα καθορισμένο πλαίσιο αξιών, πιστεύουμε και καλλιεργούμε την ανάπτυξη ανοιχτών, ειλικρινών και ηθικών σχέσεων που βασίζονται στην ακεραιότητα, την εμπιστοσύνη και την πρωτοποριακή σκέψη.

Οι Υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Στρατηγική & Φιλοσοφία Συστημάτων Αμοιβών και Παροχών

 

Η Φιλοσοφία Αμοιβών και Παροχών σε μια Επιχείρηση παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη Στρατηγικής Συστημάτων Αμοιβών και Παροχών που είναι συνεπής με την αποστολή, το όραμα, τους στόχους, την κουλτούρα και τις αξίες του Οργανισμού και καθοδηγεί, το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων γύρω από το πώς μια εταιρεία μπορεί να προσελκύσει, να διατηρήσει και να ανταμείψει το ανθρώπινο δυναμικό της.

 

Δείτε περισσότερα

Ανάπτυξη Μοντέλων Οικογενειών Θέσεων

Οικογένεια Θέσεων  Εργασίας είναι μια ομάδα θέσεων που έχουν την ίδια φύση και συνάφεια ως προ το αντικείμενο της εργασίας, αλλά διαφορετικά επίπεδα ευθύνης, δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας.

 

Δείτε περισσότερα

Αξιολόγηση Θέσεων, Σχεδιασμός Βαθμολογικής Διάρθρωσης Θέσεων & Μισθολογική Κλίμακα

Η Αξιολόγηση Θέσεων είναι μια δομημένη διαδικασία για την αξιολόγηση της σχετικής συνεισφοράς των θέσεων εργασίας και την κατάταξή τους σε έναν οργανισμό, παρέχοντας μια συστηματική βάση για τη λήψη αποφάσεων για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την επικοινωνία με τους εργαζομένους.

 

Δείτε περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Αμοιβών και Παροχών  και Εξειδικευμένες Μισθολογικές Έρευνες

Η Συγκριτική Αξιολόγηση των Αμοιβών και Παροχών σε σχέση με την Αγορά παρέχει σημαντικά δεδομένα, πληροφορίες και συμπεράσματα και υποστηρίζουν τους Οργανισμούς να λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα Αμοιβών και Παροχών και να θέτουν τα δικά τους μισθολογικά κλιμάκια, ποσοστά και εύρη σε ανταγωνιστικά επίπεδα βάσει την οικονομικής τους δυνατότητας χωρίς να πληρώνουν περισσότερα από όσα είναι απαραίτητα.

Δείτε περισσότερα

Ετήσια Αναθεώρηση Αμοιβών – Μεθοδολογία & Υποστήριξη

Μια μεθοδολογικά αξιόπιστη διαδικασία Αναθεώρησης Αμοιβών στις μέρες μας, μπορεί να βοηθήσει τους Οργανισμούς να διακρατήσουν  τα ταλέντα τους, να αυξήσουν τη δέσμευση και την αφοσίωση, να ενθαρρύνουν κατάλληλες συμπεριφορές και επιδόσεις και να ξεχωρίσουν ως ανταγωνιστικοί, δίκαιοι, και αξιόπιστοι εργοδότες σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Δείτε περισσότερα

Σχεδιασμός Βραχυπρόθεσμων Προγραμμάτων Παροχής Κινήτρων (STIPs) & Καθορισμός Στόχων

Τα Βραχυπρόθεσμα Προγράμματα Παροχής Κινήτρων (STIPs) χρησιμοποιούνται κυρίως για την προώθηση της Παραγωγικότητας και της Αποτελεσματικότητας των εργαζομένων, για την ενίσχυση της δυνατότητας προσέλκυσης νέων εργαζομένων, την ενδυνάμωση της αφοσίωσης και της δέσμευσης των υφιστάμενων καθώς και την προαγωγή της εταιρικής φήμης ως ελκυστικού Οργανισμού για μελλοντικούς υποψηφίους.

Δείτε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Κεφαλαίου / KPIs

Οι Μετρήσεις Δεικτών  Ανθρώπινου Κεφαλαίου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου εργασιακού περιβάλλοντος για το Ανθρώπινο Δυναμικό, συνδράμουν στη ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας, καθώς επίσης  υποστηρίζουν τους Οργανισμούς να μετρήσουν την αξία και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων τους σε θέματα Ανθρώπινου Κεφαλαίου.

Δείτε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού διασφαλίζει την ευθυγράμμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου με την επιχειρηματική στρατηγική ενός οργανισμού, προσδιορίζοντας κρίσιμες οικογένειες θέσεων, ρόλους και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες και ζωτικής σημασίας για τη γεφύρωση των τρεχουσών αναγκών και την επίτευξη μελλοντικών στόχων.

Δείτε περισσότερα

Σχεδιασμός και Εκτέλεση Εξειδικευμένων Ερευνών Αμοιβών και Παροχών

Η ICAP People Solutions διεξάγει Εξατομικευμένες Έρευνες Αμοιβών και Παροχών, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες μας να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα θέσεων εργασίας του κλάδου που δραστηριοποιούνται, και τείνουν να μην βρίσκονται σε τυπικές έρευνες ή χρειάζονται τη διασφάλιση που παρέχεται μέσω μιας Εξατομικευμένης Έρευνας Αμοιβών και Παροχών που σχεδιάζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες τους.

Δείτε περισσότερα